Persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld, bijvoorbeeld wanneer u onze Websites bezoekt, zich op onze Websites registreert, een bestelling plaatst, zich abonneert op de nieuwsbrief, een formulier invult, contact met ons opneemt of onze diensten gebruikt.

Wij verwerken ook uw IP-adres, de geschiedenis van uw transacties, betalingsgegevens, browsertaal en - als u ons toestemming heeft gegeven - uw geolocatie.

Daarnaast kunnen wij ook niet-persoonlijke gegevens verwerken wanneer u met onze websites communiceert. Deze gegevens kunnen uw browser naam, het type computer en technische informatie over uw middelen om verbinding te maken met onze websites (zoals het besturingssysteem en de gebruikte internet service providers) omvatten.

Hoe gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

Wij gebruiken en verwerken de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt voor de hieronder beschreven doeleinden.

Wij gebruiken uw e-mailadres om u informatie en updates over uw bestelling te sturen. Wij kunnen u ook informatie sturen over onderwerpen die voor u interessant kunnen zijn. U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze diensten.

Wij gebruiken de gegevens over uw browsertaal, uw IP-adres en geolokalisatie om u aan te spreken in een taal die u spreekt en om u inhoud te tonen die betrekking heeft op het land waarin u woont.

In geval van fraude zullen wij uw persoonlijke gegevens delen met het slachtoffer om deze persoon in staat te stellen aangifte te doen bij de politie. Wij zullen niet meer gegevens delen dan nodig is voor de aangifte, en wij zullen u vooraf op de hoogte brengen wanneer wij uw gegevens voor dit doel gaan delen.

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

Zen-kinderwagen verkoopt, verhandelt of verhuurt geen persoonlijke gegevens aan derden.

Externe dienstverleners

Om onze diensten te kunnen verlenen, zijn er gegevens die we moeten delen met andere dienstverleners.

Voor betalingen via onze websites maken wij gebruik van diensten van derden, zoals betaal gateways en andere betaal transactieverwerkers. Deze derden zijn contractueel verplicht om deze gegevens niet voor andere doeleinden te gebruiken dan het uitvoeren van de betaling.

Generieke geaggregeerde (niet-persoonsgebonden) gegevens

We kunnen generieke geaggregeerde gegevens delen met onze zakelijke partners, vertrouwde partners en adverteerders. In dat geval worden de gegevens volledig geanonimiseerd.

Hoe beschermen wij uw persoonlijke gegevens?

Wij beschermen uw persoonlijke gegevens tegen ongeautoriseerde of onrechtmatige toegang, wijziging, openbaarmaking, gebruik of vernietiging. Wij coderen onze diensten met behulp van SSL, de gegevens zijn alleen toegankelijk via een geheim wachtwoord en digitale handtekeningen, en onze medewerkers hebben alleen toegang tot uw gegevens op een need-to-know basis. Wij maken gebruik van de juiste praktijken voor het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens.